WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji producenta na blanki SPORTEX

Warunki obowiązywania gwarancji

Warunki konieczne dla zachowania gwarancji:

  1. Każdy kupujący jest zobowiązany do zarejestrowania produktu na oficjalnej stronie w ciągu 30 dni od daty zakupu. Czynność tą można wykonać online za pomocą formularza na stronie sportex.de lub drogą pocztową. W przypadku poczty wiążąca jest data stempla pocztowego. W tym przypadku prosimy o czytelne wypełnienie formularza, najlepiej drukowanymi literami. Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres: Ockert GmbH – Rutenregistrierung – Siemensstr. 1a, D-82178 Puchheim. Prosimy o staranne zachowanie dowodu zakupu. Godne polecenia jest wykonanie kopii, by zapobiec wypłowieniu. Dowód zakupu lub jego kopię należy dołączyć do przesyłki. Przyczynicie się Państwo do szybszej realizacji rejestracji gwarancji, jeśli w formie wydruku dołączycie do przesyłki potwierdzenie rejestracji.
  2. Rozszerzona gwarancja jest udzielana tylko pierwszemu właścicielowi. Przeniesienie gwarancji na osoby trzecie jest wykluczone. Gwarancja obejmuje wyłącznie blank wędki marki SPORTEX. Elementy takie jak przelotki, uzwojenia, lakier, uchwyt kołowrotka, korek, EVA, sklejenia, nasadki, itd. objęte są ustawowo 2- letnim okresem gwarancji.
  3. Wykluczone z gwarancji zostają normalne ślady zużycia, wpływy zewnętrzne, wpływ warunków atmosferycznych i niestosowne użytkowanie. Gwarancja nie obejmuje także szkód powstałych wskutek m.in. przeciążenia, upadku, zgniecenia, szkód powstałych podczas „osadzania przynęty”, szkód spowodowanych umyślnie lub powstałych wskutek niewłaściwej pielęgnacji. Jesteście Państwo zobowiązani przedstawić dowód szkody materiału, z którego jest wykonany blank, jak i również dowód na wady powstałe w trakcie procesu produkcyjnego blanku.
  4. Samodzielne lub przez nieautoryzowanego przedstawiciela handlowego dokonana naprawa, przebudowa oraz rozbudowa skutkuje automatycznym wygaśnięciem 10- letniej gwarancji na blank.
  5. Producent zastrzega sobie prawo zastąpienia nieaktualnych produktów przez inne, które w kwestii koloru, materiału oraz unikatowych propozycji sprzedaży, mogą odbiegać od produktu oryginalnego. Klient wyraża na to zgodę.
  6. Nadawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu do firmy Ockert GmbH oraz odpowiada, do momentu dostarczenia towaru, za wszystkie szkody powstałe podczas transportu.
  7. Zakres obowiązywania gwarancji jest ograniczony na produkty zakupione w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Produkty zakupione zagranicą zostają rozpatrzone przez właściwego dystrybutora. W tym przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami, lub zgłoszenie się u sprzedawcy, u którego został dokonany zakup wędki SPORTEX.
  8. Gwarancja na blank SPORTEX jest gwarancją dodatkową do ustawowo obowiązujących przepisów wynikających z praw konsumenta i nie stanowi żadnych ograniczeń. W przypadku zastosowania przepisów wynikających z praw konsumenta lub naszej gwarancji producenta, zapewniamy ekspertyzę oraz naprawę produktu.
Rozpoznanie wady po dokonanej analizie Usługa serwisowa Koszt
W przypadku gwarancji: ważny dowód zakupu oraz ważna rejestracja wędki Staranne sprawdzenie wędki w naszej siedzibie, wymiana części Bezpłatnie
Brak gwarancji, nie ustalono defektu Staranne sprawdzenie wędki,

ew. zarzucenie wędki w przyfabrycznych wodach

Jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 15EUR + VAT + koszty wysyłki
Brak gwarancji, defekt możliwy do naprawienia (np. zepsuty wkład przelotki, ślady użytkowania na powierzchni blanku, itd.) Staranne sprawdzenie wędk w naszej siedzibie, ew. zarzucenie wędki w wodach wokół siedziby, naprawa przez techników budowy wędzisk Jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 15EUR +VAT + koszty materiału i robocizny + koszty wysyłki. Informacja o kosztach przed realizacją zlecenia
Brak gwarancji, nie możliwy do naprawy defekt (np. złamanie wędki) Staranne sprawdzenie wędki w naszej siedzibie Jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 15EUR + VAT. Oferujemy tą samą lub nowszą część w korzystnej cenie. Informacja o kosztach przed realizacją zlecenia + koszty wysyłki.

Firma Ockert GmbH zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania należnych kosztów oraz cen bez uprzedniej zapowiedzi.